Schema

Voor Raadzaam hebben we het onderstaande data schema gedefinieerd. Data uit de verschillende gemeentelijke systemen wordt naar dit schema gemapped en op deze manier met elkaar geïntegreerd.

Raadsinformatie overzicht

Raadsinformatie.

Centraal in het model staat het Raadsinstrument (bv. een raadsvoorstel of een motie). Een raadsinstrument is het onderwerp van een agendapunt. Een agendapunt kan meerdere bijlagen hebben. Meestal is één van deze bijlage een document met het raadsinstrument. Andere bijlagen zijn bijvoorbeeld een rapport of nota.

Voor een Raadsinstrument kunnen verschillende versies van het document bestaan. Zo is er voor een raadsvoorstel vaak ook een getekende versie van het document. Met andere woorden het document is NIET het raadsinstrument. Het document is een representatie van het raadsinstrument dat door een actie tot stand is gekomen. Om goed met dit onderscheid om te kunnen gaan bevat het model ook de actie.

Een raadsinstrument wordt behandeld in een vergadering doordat dit op de agenda staat. De vergadering kan opgenomen zijn in geschreven of in video notuelen.

Hierarchie van raadsinstrumenten

Hierarchie van raadsinstrumenten.

Raadsinstrumenten en personen.

Raadsinstrumenten en personen.

Vergadering verslag en video opnamen.

Vergadering verslag en video opnamen.

Besluitvorming

Besluitvorming

Raadzaam is gebouwd op technologie van Spinque.