U-reka in finale GemeenteDelers 2022!

Posted on 17/05/2022 by Peter Tessel

U-reka, de instantie van Raadzaam binnen gemeente Utrecht, heeft de finale van GemeenteDelers 2022 bereikt! GemeenteDelers is een competitie waarin initiatieven die de gemeentelijke dienstverlening verbeteren met elkaar strijden om de eerste plaats. Het genereren van aandacht voor deze initiatieven en het delen van kennis en ervaring tussen gemeenten is daarbij het doel. Dit jaar zonden gemeenten 94 initiatieven in; van een snelle toegang tot een briefadres voor dakloze jongeren door Den Haag, duidelijkere teksten door het lezerspanel van het Versimpelteam van Zwolle tot een Twentse Koers op gezondheid en zorg: www.gemeentedelers.nl.

logo GemeenteDelers 2022 - van lokale kwaliteit naar landelijke kracht

Jade Besuyen, proces- en kwaliteitsadviseur bij de griffie van gemeente Utrecht, zond 'U-reka; Utrechtse raadsinformatie razendsnel terugvinden' in:

'Toen ik de oproep zag om initiatieven in te sturen, dacht ik direct: 'Ja!'. U-reka is een vernieuwende en waardevolle applicatie die breed toepasbaar is. Waarom zou iedere gemeente opnieuw het wiel moeten uitvinden als we allemaal hetzelfde doel hebben: open informatie die makkelijk te vinden is? Dit wilde ik graag met andere gemeenten delen!'

In de eerste ronde werden alle binnengekomen casussen beoordeeld door een diverse groep scoorders aan de hand van een ruime set criteria. Dit resulteerde in een longlist met 31 casussen. Hierna volgde voor iedere casus een uitgebreid gesprek met twee assessoren die niet alleen ingingen op de resultaten, maar ook op de aanpak, de betrokkenheid van belanghebbenden en de herbruikbaarheid van het initiatief. In het geval van U-reka was dit gesprek met twee oud raadsleden die niet alleen in gesprek gingen met de belanghebbenden binnen de gemeente, maar ook met een raadslid en met ons als leverancier. Na deze gesprekken selecteerden de assessoren gezamenlijk de 12 finalisten.

In de aankomende weken zullen de finalisten hun casussen presenteren aan de GemeenteDelers-jury en zal voor ieder initiatief een finalistenfilmpje worden gemaakt. De winnaars zullen op het jaarlijkse VNG-congres op 29 juni 2022 in Hoorn bekend worden gemaakt. We houden jullie op de hoogte!

Raadzaam is een oplossing van Spinque B.V.