Documentwijzer: zoeken op raadvanalmere.nl

Geplaatst op 13 oktober 2022 door Peter Tessel

Vandaag is Raadzaam onder de naam Documentwijzer door de Raad van Almere in gebruik genomen. Aan het begin van het plenaire deel van de 679e Politieke Markt toonde burgemeester Ank Bijleveld een video over de nieuwe zoekmachine op het raadsportaal:


Raadvanalmere.nl is een recent initiatief waarop de griffie samen met de raadsleden en de niet-gekozen burgers de communicatie en verbinding tussen beiden steeds beter maakt. Adviseur communicatie en verbinding Bart Buijs:

'Raden bieden vaak alleen een agenda aan, maar vergeten te vertellen waar de onderwerpen over gaan en waarom zij hiervoor aan zet zijn. Wij willen de Raad niet alleen in staat stellen om dit aan niet-gekozen burgers duidelijk te maken, maar ook om hierover met hen in gesprek te gaan en vice versa. Wij willen de stad en de raad een online plek geven om met elkaar in contact te komen, samen te werken en tot optimale besluiten te komen.'

De griffie maakt Almeerders op het portaal wegwijs in het gemeentebestuur. Ze legt hier uit hoe het bestuur is georganiseerd, laat zien welke stadsgenoten samen de raad vormen en toont niet-gekozen burgers hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Daarnaast maakt de griffie hier inzichtelijk waar de raad zich mee bezig houdt: ieder onderwerp dat op de agenda komt, staat of stond, krijgt hier een eigen pagina. Op zo'n artikelpagina staat een beschrijving van het onderwerp, de reden waarom de raad zich er mee bezig houdt en een overzicht van alle ontwikkelingen. Ook staan er links naar relevante documenten in het raadsinformatiesysteem.

De griffie ontwikkelt het raadsportaal in dialoog met de gebruikers, waarbij het streeft naar een zo goed mogelijke gebruikerservaring. Loco-griffier Christine Visser:

'We willen raadsleden en burgers maximaal ontzorgen en één plek creëren waar vandaan zij intuïtief toegang krijgen tot alle middelen die hen ter beschikking staan. Op deze manier betrekken we burgers laagdrempelig bij de politiek.'

Belangrijk in dit streven naar een optimale gebruikservaring is ook een intuïtieve toegang tot alle informatie die beschikbaar is. Als raadsleden of niet-gekozen burgers zich na het lezen van een artikelpagina verder in een onderwerp willen verdiepen, wil de griffie dit makkelijk en snel mogelijk maken. Christine:

'Zonder historische kennis is het nu moeilijk om relevante informatie te vinden: zoeken in het raadsinformatiesysteem is gewoon lastig. Als je eenmaal iets gevonden hebt, moet je vaak nog verder zoeken om een compleet beeld te krijgen.'

De griffie koos voor Raadzaam om het zoeken op raadvanalmere.nl te verzorgen. Raadzaam integreert data uit afzonderlijke bronnen, voegt hier domeinkennis over de gemeente aan toe en creëert zo één conceptueel model boven de bestaande systemen. Hiermee stelt het gebruikers in staat om naar gewenste concepten te zoeken, zonder dat zij weten in welk systeem deze zijn opgeslagen of hoe deze daarin zijn terug te vinden. Gebruikers kunnen verschillende bronnen zo efficiënt doorzoeken en naadloos door de informatie in de aangesloten systemen navigeren. In eerste instantie wordt nu de informatie uit het raadsinformatiesysteem (almere.notubiz.nl) gecombineerd met een aantal interne bronnen van de griffie. Het plan is om in volgende fases ook andere bronnen te ontsluiten. Christine:

'De griffie van de raad van Almere heeft ambiteuze en innovatie plannen tot het inrichten van een zogenaamde 'Informatiekamer' om de raad en haar inwoners maximaal te informeren.'

We verwelkomen de Raad van Almere als klant van Raadzaam! We delen de ambitie van de griffie om alle raadsinformatie intuïtief toegankelijk te maken en kijken ernaar uit om de Informatiekamer samen met de griffie en webbureau IJssoft verder in te richten.

Raadzaam is gebouwd op technologie van Spinque.