Raadzaam

Raadzaam helpt raadsleden bij het efficiënt voorbereiden van vergaderingen. Het geeft eenvoudig toegang tot alle relevante informatie en maakt beleidshistorie inzichtelijk.

Raadsstukken, uitspraken en toezeggingen

Raadzaam verbindt alle informatie over raadsstukken, uitspraken en toezeggingen in de beschikbare documenten en stelt raadsleden zo in staat direct in deze concepten te zoeken.

Tijdens het voorbereiden van vergaderingen zijn raadsleden op zoek naar verschillende typen informatie; naar raadsstukken (voorstellen, amendementen, moties, vragen, etc.), naar uitspraken van collega's en naar toezeggingen van wethouders.

De informatie over al deze concepten ligt opgeslagen in documenten, maar de manier waarop verschilt van concept tot concept. Amendementen, moties en vragen hebben over het algemeen een een-op-eenrelatie met documenten. Informatie over voorstellen is meestal te vinden in meerdere documenten; het voorstel zelf, een of meerdere bijlage(n) en eventueel eerdere versies. En meerdere uitspraken zijn onderdeel van één document, de notulen.

Met Raadzaam krijgen raadsleden direct toegang tot deze concepten en hoeven ze niet langer te zoeken in de onderliggende documenten.

Illustration of the Raadzaam conceptual layer

Raadzaam is een conceptuele laag bovenop uw bestaande documenten.

De totstandkoming van Raadzaam bij gemeente Utrecht
Illustration of different information systems integrated

Raadzaam integreert alle informatiesystemen waarvan u afhankelijk bent.

Moeiteloos navigeren en geïntegreerd zoeken

Raadzaam integreert de informatie uit uw bestaande systemen en maakt het raadsleden zo mogelijk om moeiteloos door deze verschillende bronnen te navigeren en geïntegreerd te zoeken.

Documenten met raadsinformatie worden vaak in verschillende systemen opgeslagen: raadsstukken in raadsinformatiesystemen, toezeggingen op het intranet, videotulen in videosystemen, etc.

Raadzaam verbindt niet alleen de informatie in alle beschikbare documenten, maar ook in alle beschikbare systemen. Het stelt raadsleden zo in staat moeiteloos door de informatie uit verschillende bronnen te navigeren en onderwerpen grondig en snel te onderzoeken.

Ook bij het zoeken met Raadzaam worden deze relaties benut. Als een raadslid zoekt naar een term worden niet alleen de documenten getoond waarin deze term voorkomt, maar ook alle gerelateerde documenten binnen het concept. Dit is bijvoorbeeld handig als een project of beleidsveld in de loop van de tijd een andere naam heeft gekregen.

logo GemeenteDelers 2022 - van lokale kwaliteit naar landelijke krachtU-reka in finale GemeenteDelers 2022!

Raadsleden centraal

Raadzaam is ontwikkeld in nauwe samenwerking met raadsleden, UX designers en informatiespecialisten van de gemeente Utrecht en wordt sinds twee jaar naar grote tevredenheid gebruikt door raadsleden, fractiemedewerkers en beleidsadviseurs van de gemeente. Probeer het zelf op ureka.utrecht.nl.

Using Raadzaam on a laptop

Raadzaam wordt continu verbeterd met feedback van raadsleden.

Sprinten met gemeente Utrecht
Logo's van een aantal ondersteunde systemen

Klaar voor de toekomst

Raadzaam kan worden aangesloten op elk gemeentelijk bronsysteem (iBabs, Notubiz, ConnectedViews, Company Webcast, etc.) en voldoet aan de toegankelijkheidseisen voor overheidsinstanties (WCAG 2.1, niveau A + AA). Het ondersteunt de export van data naar het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) om zo te voldoen aan de Wet open overheid (Woo).

U-reka gelanceerd

Raadzaam voor uw gemeente

Wilt u Raadzaam ook gaan gebruiken? Bespreek de mogelijkheden met de griffie van uw gemeente of neem direct contact met ons op: info@raadzaam.nl.

Raadzaam is een oplossing van Spinque B.V.