Dé zoekmachine voor raadsinformatie

Met Raadzaam vind je eenvoudig alle voor jou relevante raadsinformatie. Het doorzoekt efficiënt de verschillende raadssystemen en maakt beleidshistorie inzichtelijk.

Efficiënt zoeken

Raadzaam is ontwikkeld voor het raadsdomein. Van alle raadsvoorstellen, moties, amendementen, etc, weet het wie ze heeft ingediend, in welke documenten ze staan beschreven, hoe ze onderling met elkaar verbonden zijn en wanneer ze in de raad zijn behandeld. Het gebruikt deze kennis bij het doorzoeken van de verschillende raadssystemen en het rangschikken van de resultaten.

Resultaatpagina Raadsvoorstel

Een resultaatpagina met raadsinstrumenten.

Een overkoepelend raadsvoorstel.Zoeken op maat: flexibele data
Using Raadzaam on a laptop

Een detailpagina van een raadsvoorstel.

Contextuele resultaten

Raadzaam gebruikt kennis over het raadsdomein om resultaten in samenhang te presenteren. Bij ieder raadsinstrument vind je de documenten, agendapunten en eventueel de stemuitslag en gerelateerde instrumenten. Zo krijg je snel inzicht in de totstandkoming van het beleid.

De lancering van de Documentwijzer in de raadszaal van Almere.Documentwijzer: zoeken op raadvanalmere.nl

Verbonden data

Raadzaam verbindt de data uit bestaande raadssystemen, verrijkt deze met kennis over het raadsdomein en creëert zo één conceptuele laag. Het stelt je in staat om naar gewenste informatie te zoeken, zonder dat je hoeft te weten waar het ligt opgeslagen of hoe het daar te vinden is.

Illustration of different information systems integrated

Raadzaam creëert één conceptuele laag boven alle raadssystemen.

Dat het er nu is, is een zegen.
Ik zou niet meer zonder kunnen.

Gert Dijkstra, raadslid gemeente Utrecht

Lees de blogpost arrow_forward
Using Raadzaam on a laptop

Modelraadslid Barbara hielp mee tijdens het ontwerpen.

Op maat gemaakt

Raadzaam is ontwikkeld in nauwe samenwerking met raadsleden, UX designers en informatiespecialisten van gemeente Utrecht en wordt sinds drie jaar naar grote tevredenheid gebruikt door raadsleden, fractiemedewerkers en beleidsadviseurs. Probeer Raadzaam zelf op ureka.utrecht.nl of documentwijzer.raadvanalmere.nl.

screenshot design sprint U-reka knowledge graphExtra feature: videotulen

Klaar voor de toekomst

Raadzaam kan worden aangesloten op elk raadssysteem (iBabs, Notubiz, ConnectedViews, Company Webcast, etc.) en voldoet aan de toegankelijkheidseisen voor overheidsinstanties (WCAG 2.1, niveau A + AA). Het ondersteunt de export van data om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo).

Raadzaam kan op alle raadssystemen aangesloten worden

Raadzaam voor jouw gemeenteraad

Wil je Raadzaam ook gaan gebruiken? Bespreek de mogelijkheden met de griffie van jouw gemeenteraad of neem direct contact met ons op: info@raadzaam.nl.

Raadzaam is gebouwd op technologie van Spinque.