Eén model van het hele raadsdomein

Voor raadzaam hebben we één model van het hele raadsdomein gemaakt. Raadzaam verbindt de data uit de verschillende raadssystemen binnen dit model.

Hieronder beschrijven we het model in hoofdlijnen. We tonen alleen de klassen en relaties daartussen. Raadpleeg de volledige documentatie voor meer details, zoals alle attributen voor een klasse.

Raadsinformatie overzicht

Centraal in het model staat het Raadsinstrument (paars). Voorbeelden zijn een raadsvoorstel, motie of amendement. Een raadsinstrument is het onderwerp van een Agendapunt (blauw). Een agendapunt kan meerdere bijlagen hebben (DigitalDocument in turquoise). Meestal is één van deze bijlagen een document dat het raadsinstrument representeert. Andere bijlagen zijn bijvoorbeeld een rapport of nota.

Raadsinformatie.

Voor een Raadsinstrument kunnen verschillende versies van een document bestaan. Zo is er voor een raadsvoorstel vaak ook een getekende versie van het document. Met andere woorden het document is NIET het raadsinstrument. Het document is een representatie van het raadsinstrument dat door een MaakActie (turquoise) tot stand is gekomen.

Een Vergadering (rood) heeft een Agenda (blauw) die wordt behandeld. De vergadering kan opgenomen zijn in een geschreven Verslag (geel) of in video notulen. Aan het einde van een agendapunt kan er een Stemming (groen) worden gehouden over het behandelde raadsinstrument.

Hiërarchie van raadsinstrumenten

Er zijn veel verschillende soorten instrumenten die raadsleden in hun werk gebruiken. Ze geven invulling aan beleid door middel van Besluitvormings Stukken, worden door burgers of het college over onderwerpen geïnformeerd met Ingekomen Stukken. Ze Vragen mondeling of schriftelijk om informatie aan het college en/of de burgemeester en ontvangen interne mededelingen via Memo's. Tot slot verkrijgen raadsleden Toezeggingen en Antwoorden van wethouders.

Hierarchie van raadsinstrumenten

Raadsinstrument

Een Raadsinstrument wordt ingediend door één of meer Raadsleden, die (meestal) lid zijn van een politieke Partij. Het heeft betrekking op een onderwerp dat binnen een bepaald Beleidsveld valt waar een portefeuillehouder verantwoordelijk voor is.

Raadsinstrument

Verslag en video-opname

Tijdens een Vergadering wordt een Agenda met verschillende Agendapunten behandeld. Raadsleden doen SpreekAkties die als Tekstfragment en Videofragment worden opgeslagen. Samen vormen zij het Verslag en het VideoObject van wat er is besproken. Van een VideoObject is daarnaast een Transcript beschikbaar.

Verslag en video opname

Stemming

Tijdens een Vergadering vinden er Stemmingen plaats over bepaalde Raadsinstrumenten. Deze bestaan uit StemAkties door Raadsleden van politieke Partijen.

Stemming

Raadzaam is gebouwd op technologie van Spinque.