Dé zoekmachine voor raadsinformatie

Raadzaam gebruikt kennis over het raadsdomein om zo snel en compleet mogelijk in de informatiebehoeften van raadsleden te voorzien. Het kent de fases van het beleidsproces, weet hoe documenten aan elkaar gerelateerd zijn en presenteert gevonden informatie in samenhang.

Op de homepage kiezen gebruikers welk soort informatie zij willen vinden: raadsstukken, uitspraken of toezeggingen:Onder 'Raadsstukken' zoeken raadsleden in de verschillende instrumenten die hen ter beschikking staan: raadsvoorstellen, amendementen, moties, brieven, memo, etc. Hierbij kunnen zij filteren op het type instrument, het beleidsveld, de portefeuillehouder, het raadslid en het jaar. De zoekresultaten kunnen ze op relevantie of chronologie sorteren.De detailpagina toont een raadsstuk in samenhang met bijlagen, stemmingen, vergaderingen en gerelateerde instrumenten:Onder 'Wie zei wat' vinden gebruikers de notulen. Raadzaam maakt het mogelijk om in afzonderlijke uitspraken te zoeken en hierbij te filteren op personen en partijen. Op deze manier vinden zij relevante uitspraken makkelijker en sneller.Onder 'Toezeggingen' zoeken raadsleden in de toezeggingen die wethouders hebben gedaan. Zij kunnen hierbij filteren op beleidsveld en jaar en de resultaten op- of aflopend sorteren.Tijdens het zoeken kunnen gebruikers resultaten toevoegen aan een tijdlijn. Deze geeft een overzicht van de informatie die een gebruiker tijdens een zoeksessie heeft gevonden.Raadzaam is een zoekmachine van Spinque